Werkwijze

Vooraf
U kunt zich via het contactformulier aanmelden als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze groepstherapie. Hierna zal er contact worden opgenomen en worden u enkele vragenlijsten toegestuurd. U vult deze vragenlijsten in en stuurt ze terug.

Indicatie en intake
Nadat u de vragenlijsten heeft teruggestuurd wordt u uitgenodigd voor een gesprek met beide therapeuten. Dit gesprek heeft als doel om kennis te maken en om te onderzoeken of deze behandelvorm bij u past. De resultaten van de vragenlijsten worden doorgesproken en er wordt stilgestaan bij uw klachten. Mochten we na het gesprek gezamenlijk besluiten dat deze therapie niet past bij u dan zal er een passend alternatief aan u worden voorgesteld.

Individuele gesprekken
Na het eerste gesprek vinden er twee gesprekken plaats met één van de therapeuten. Deze gesprekken hebben als doel om uw patronen en klachten in kaart te brengen. Bovendien wordt er afgesproken waar u aan gaat werken, er wordt een focus bepaald.

Groepstherapie
Na de twee individuele gesprekken start het groepsgedeelte. Dit gedeelte bestaat uit 16 bijeenkomsten, waarvan de laatste een terugkombijeenkomst is na een half jaar. Elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. We starten met een groepsgesprek, waarin u vrij bent om in te brengen wat u wilt. Dit kan iets zijn uit uw geschiedenis, maar ook situaties in het heden waar u tegen aanloopt. Het tweede gedeelte is een ervaringsgericht gedeelte, waarin we, door oefeningen en andere vormen, gevoelens en situaties verder uitzoeken. Elke bijeenkomst duurt twee uur en een half uur.